ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Πάτρα 13-11-2020


Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ιωάννη & Ευτέρπης Τοπάλη, Ευάγγελος Πολίτης-Στεργίου, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00, συναντήθηκε με το νέο Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Χρήστο Μπούρα, και τον ενημέρωσε σχετικά με την εξελικτική πορεία, τη λειτουργία του Ιδρύματος, τη σύνθεση των μελών του Δ.Σ και την προβλεπόμενη συμμετοχή σε αυτό του εκάστοτε Πρύτανη σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης. Στην συνάντηση συζητήθηκε η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ του Ιδρύματος και του Πανεπιστημίου για την πραγματοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων προς όφελος των φοιτητών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της πόλης. Η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική αλλά και επέφερε θετικά αποτελέσματα για την στήριξη των δράσεων του Ιδρύματος, την προβολή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και του Πανεπιστημίου και την ανάπτυξη συνεργειών. Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκε η συμμετοχή του Προέδρου του Ιδρύματος στην πρόσφατα συσταθείσα Επιτροπή οδικού χάρτη σύσφιξης των σχέσεων του Πανεπιστημίου με την πόλη.