Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ Ιδρυσης απο το παρακάτω σύνδεσμο:

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ