Από αριστερά καθούμενοι: Ηλ. Κούβελας, Ν. Καλογεράς, Αλ. Λυκουργιώτης, Π. Γκούμας

Όρθιοι: Ε. Πολίτης - Στεργίου, Χρ. Μούλιας, Αλ. Καλογερά, Ηλ. Μπούσιας, Ουρ. Μπουσίου, Δ. Γερμενίτης, Ελ. Καλογερά, Μαρ. Κονδύλη, Μ. Γούλα

20/01/2016