ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Βιογραφικό 

Ο Παντελής Κυπριανός είναι Καθηγητής, Ιστορίας της Εκπαίδευσης και των Πολιτικών Ιδεών στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Πατρών. Σπούδασε Ιστορία, Πολιτικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία, στην Πάντειο ΑΣΠΕ, και με υποτροφία του ΙΚΥ, στα παρισινά πανεπιστήμια Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales και Paris II.

Δημοσίευσε 9 βιβλία και 100 εργασίες στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Ιδρυτικό μέλος του Διαπανεπιστημιακού Δικτύου Πολιτικών Ανώτατης Εκπαίδευσης (http://hepnet.upatras.gr/) διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της AIFREF (http://www.aifref.org/), του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, Αναπληρωτής Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών και Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).