ΚΩΣΤΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Βιογραφικό 

Η Κατερίνα Κωστίου είναι καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Έχει διδάξει ως επισκέπτρια καθηγήτρια σε διάφορα πανεπιστήμια του εξωτερικού (Cambridge University, Universidad de Granada κ.ά.). Οι μελέτες της αφορούν την ποίηση και την πεζογραφία του 19ου και του 20ού αιώνα, καθώς και τη θεωρία της λογοτεχνίας -- κυρίως ζητήματα που σχετίζονται με την ειρωνεία, τη σάτιρα, την παρωδία και συναφείς όρους.

Έχει δημοσιεύσει πολλές μελέτες σε έγκριτα περιοδικά και τόμους πρακτικών για το έργο του Καβάφη, του Σεφέρη, του Μόντη, του Σκαρίμπα, του Βαρβέρη, του Χιόνη, κ.ά., καθώς και μελέτες για θεωρητικά ζητήματα της λογοτεχνίας, όπως η ειρωνεία, η παρωδία, οι σπουδές αναπηρίας, η μετάφραση κ. ά. Την ενδιαφέρει ιδιαίτερα η σύγχρονη ποίηση και πεζογραφία, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η ειρωνεία διαπλέκεται με σύγχρονες κριτικές και πολιτισμικές θεωρίες. 

Το 2016 ίδρυσε στο Πανεπιστήμιο Πατρών το Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας: Αρχειακά Τεκμήρια – Τύπος στο οποίο απόκεινται αρχεία λογοτεχνών η μελέτη των οποίων έχει συνδεθεί με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (http://eatt.philology.upatras.gr/). Οι πρόσφατες μονογραφίες της κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Νεφέλη, ενώ οι περισσότερες εργασίες της έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα https://upatras.academia.edu